Planetary Transits & Imp. Dates –  May, 2023

Planetary Transits:

Vrishabhe Ravi                  May 15th to June 15th

Mithune Kuja                    March 13th to May 10th

Karkatake Kuja                  May 10th to Jul 1st

Meshe Budha                    March 31st to June 7th

Meshe Budha                    Retrograde April 21st – May 14th  

Vrishabhe Shukra              April 6th to May 2nd

Mithune Shukra                 May 2nd to May 30th

Karkatake Shukra              May 30th to Jul 7th

Meshe Guru                      April 22nd, 2023 to May 1st, 2024

 

New and Full Moon:

Pournami (Full Moon)

Vaisakha Pournami – May 4th 11:14 am to May 5th 10:33 am(USA PST)

Vaishakha Pournami – May 4th 11:44 pm to May 5th 11.03 pm(India)

Amavasya (New Moon)- 

Jyeshta Amavasya – May 18th 9:12 am to May 19th 8:52 am(USA PST)

Jyeshta Amavasya – May 18th 9:42 pm to May 19th 9:22 pm (India)

 Festivals:

                                       USA (PST)                 India

Narasimha Jayanthi           May 3rd                   May 4th

 

Eclipse:

Lunar Eclipse (Penumbral)  - May 5th